Konkurs "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju"

Ideą powstania konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” jest promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym. Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnokrajowym i ma charakter otwarty. Uczestnictwo w konkursie dla firm sektora Mikro, MŚP, gmin oraz organizacji jest bezpłatne.


Organizator konkursu wychodzi z założenia, że innowacja będzie skuteczna, o ile będzie powszechna. Stąd do udziału w naszej inicjatywie zaproszone zostały podmioty gospodarcze oraz jednostki samorządu terytorialnego o zróżnicowanej wielkości. Naszym zdaniem promowanie działań innowacyjnych, również o charakterze oddolnym, powinno przyczynić się do upowszechniania idei innowacji i rozwoju w społeczeństwie oraz gospodarce.

Jednym z głównych kryteriów przyznawania dotacji ze środków UE w latach 2007 - 2013 jest ocena poziomu innowacyjności projektów oraz podmiotów ubiegających się o wsparcie ze środków unijnych. Uczestnictwo w konkursie przyczyni się do dokonania oceny stopnia innowacyjności projektów czy podmiotów, co może zostać wykorzystane we właściwej procedurze ubiegania się o dotacje unijne.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie www.liderzyinnowacji.pl


 

Patroni wybranych projektów Fundacji
Partnerzy wybranych projektów Fundacji
Partnerzy medialni wybranych projektów Fundacji
Strona główna   |   Realizowane projekty   |   » Konkurs " Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju "   |   » Warsztaty " Innowacja - co to właściwie oznacza ? "
Statut Fundacji   |   Misja   |   Linki   |   Kontakt

All rights reserved. Copyright © 2007-2017, Fundacja Innowacji i Rozwoju